Nove aneis de homes

filtro
   "Tres aneis para os reis elfos baixo o ceo,
   Sete para os señores ananos nos seus salóns de pedra,
   Nine for Mortal Men, condenados a morrer,
   Un para o Señor Escuro no seu escuro trono. . ."

   Produtos 9

   Produtos 9